Điều 100 Luật Đất Đai 2013? Tìm Hiểu Về Những Vấn Đề Bất Cập

Điều 100 Luật Đất đai 2013 bao gồm nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai 2003 đầy đủ. Một trong những điều đáng chú ý nhất của Luật Đất đai 2013 là Điều 100. Vậy Điều 100 Luật Đất đai này quy định những gì? Người sử dụng đất cần lưu ý điều gì? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Điều 100 Luật Đất đai 2013 | Có thêm quy định mới nào không?

Điều 100 Luật Đất đai 2013 là gì?

Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định các vấn đề liên quan đến người đang sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang trong thời gian sử dụng đất ổn định có một trong các giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản gắn liền với đất mà không cần phải có: nộp tiền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Chủ đất có tên trong sổ địa chính hoặc sổ đăng ký đất đai trước ngày 15/10/1993.

Tất cả các văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất đều được cơ quan nhà nước có liên quan ban hành trong quá trình thực hiện chính sách đất đai trước ngày 15/10/1993.

Nếu là tài sản được thừa kế, tặng cho thì phải có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất hoặc tài sản liên quan trực tiếp đến đất. Ngoài ra, còn một số giấy tờ tương tự như giấy tờ bàn giao nhà tình thương, nhà tình nghĩa gắn liền với đất.

 • Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 đã được UBND xã xác nhận.
 • Giấy tờ định giá, giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, thanh lý nhà ở liền kề theo quy định của pháp luật.
 • Các văn bản liên quan được lập trước ngày 15/10/1993 theo đúng quy định của Chính phủ.
 • Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có liên quan theo chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất được đưa vào luật đất đai sửa đổi mới nhất.

Điều 100 Luật Đất đai 2013 | Có thêm quy định mới nào không?

Luật đất đai 2013 nhắc đến các giấy tờ gì trong điều 100 ?

Mục G Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định thêm về hồ sơ quyền sử dụng đất. Đặc biệt:

 • Sổ kiến, sổ cấp đất được lập trước ngày 18/12/1980.

Trong quá trình đăng ký đất đai căn cứ vào Chỉ thị 299 – TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại, đo đạc và ghi chép thống kê đất đai trong cả nước, một trong các tài liệu sau đã được thiết lập. Đặc biệt:

 • Biên bản chấp thuận của Hội đồng địa chính thành phố về việc xác định tính hợp pháp của người sử dụng đất.
 • Bảng tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Uỷ ban nhân dân, Ban đăng ký đất đai cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh thành lập.
 • Đối với người không có giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì phải nộp đơn đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Văn bản xác nhận di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Văn bản của các nông trường, lâm trường quốc doanh giao đất cho người lao động.
 • Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng, sửa chữa được cấp có thẩm quyền ủy quyền.
 • Văn bản giao đất tạm thời sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành.

Văn bản giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí nhà ở cho cán bộ công nhân viên hoặc giao đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn đóng góp độc lập của cán bộ, công nhân viên do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

 • Bản sao các tài liệu quy định tại Mục 100, khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Luật Đất đai 2013 .

Điều 100 Luật Đất đai 2013 | Có thêm quy định mới nào không?

Điều 100 Luật Đất đai 2013 có những bất cập gì?

Nhận chuyển quyền từ người đã được cấp Giấy chứng nhận không hiệu quả

Khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định người nào nắm giữ các giấy tờ quy định tại khoản 1 mục này và một số giấy tờ quan trọng khác về việc chuyển quyền đã được các bên liên quan ký xác nhận thì có quyền sử dụng. đất được công nhận Nói một cách đơn giản, người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người không có Giấy chứng nhận sẽ được cấp quyền sử dụng đất. Vậy trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất từ người kê khai thì vấn đề này có được ghi nhận không?

Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai chưa được viện dẫn, áp dụng trên thực tế

Khoản 2 của luật này nói riêng và toàn bộ điều 100 nói chung đều sử dụng cụm từ “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất”. Dễ dàng cho rằng đây chỉ là mối quan hệ pháp lý hành chính thuần túy giữa cơ quan có thẩm quyền và người cấp đất. Vì vậy, tòa án đã không viện dẫn khoản 2 này để áp dụng theo cách tương tự khi có yêu cầu hủy giao dịch.

Khó hiểu điều kiện “không tranh chấp”

Nó có thể được giải thích ngắn gọn, dẫn đến nhầm lẫn và khó hiểu ý nghĩa chính xác. Ở đây sẽ được hiểu là đến ngày 1/7/2014, ngày quy định chính thức có hiệu lực thi hành mà không có tranh chấp thì được coi là không có tranh chấp hoặc được hiểu là tại thời điểm người sử dụng đất yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất. . Nếu không có tranh chấp quyền sử dụng đất thì khẳng định không có tranh chấp. Giải thích chính xác của vấn đề này là gì?

Chưa khẳng định rõ về thời gian bắt đầu sử dụng đất

Quy định tại khoản 2 mục 100 cùng với các văn bản hướng dẫn khác thì chúng ta sẽ không có cơ sở để xác định thời điểm những người quy định tại mục này bắt đầu sử dụng đất trước khi luật có hiệu lực. Đây là nguyên nhân làm chậm quá trình nộp đơn với các cơ quan chứng nhận.

Không thống nhất về chủ thể “hộ gia đình” trong bộ luật đất đại 2013

Cũng tại Khoản 2 Mục 100 Luật Đất đai 2013 , hộ gia đình sử dụng đất vẫn được coi là đối tượng. Đó không chỉ là mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất mà còn là mối quan hệ giữa hộ gia đình với tất cả các chủ thể khác.

Điều 100 Luật Đất đai 2013 | Có thêm quy định mới nào không?

Trên đây là những thông tin cơ bản chúng tôi đang cập nhật liên quan đến việc sửa đổi Mục 100 Luật Đất đai xây dựng mới 2013. Bạn phải nắm rõ các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình!

Bài viết liên quan